TRIẾT LÝ

Le Phénix tin vào Lòng Chân Thành, Tính Kiên Trì,  Sự Uy Tín, và những người bạn đồng hành cùng Chí hướng & Bao dung.

Le Phénix ra đời lấy yếu tố CON NGƯỜI và KIẾN THỨC làm nền tảng.

Tầm nhìn

Dẫn đầu về tính sáng tạo trong đào tạo ngành thẩm mỹ.

Sứ mệnh

Phương pháp tiếp cận toàn diện và lâm sàng để chăm sóc sức khỏe và Lối sống khỏe cho tất cả phụ nữ ở Việt Nam

Phương pháp trị liệu spa độc đáo

Giải quyết các vấn đề về da, Giáo dục phụ nữ để được Đẹp nhiều hơn.

Nhân viên chăm sóc được đào tạo cao và liên tục cập nhập.

Phục vụ khách hàng luôn luôn với sự thật, chân thành và tính toàn vẹn

Đối xử với khách hàng một cách công bằng với cam kết hết lòng

Gía trị cốt lõi

Không ai thành công mà chỉ có một mình,

Thành công là phép cộng của Thiện tâm và hợp tác.

Lực hấp dẫn của Nhân cách mới là kho báu lớn nhất của Đời người.